DK EN

Klubbens ledelse

Som det fremgår andet sted i denne historie er svømmeklubben i imponerende mange år blevet ledet af en og samme person, formand Bror Thomsen. Helt frem til 1998 bestred han denne post. Han var en legende. Som formand vil jeg rose ham for hans ledelsesstil. Han var i de år jeg kendte ham fra 1970 og frem til sin død omkring år-tusindskiftet (som formand til 1998), parat til at støtte arrangementer, når ét medlem fik en idé. Der var aldrig modstand overfor nytænkning, hvis blot Bror ikke fik arbejde med sagen. Samtidig var han villig til at stille op til alle repræsentative pligter for både svømning og vandpolo. Han var en selvorganiseringens mand. Han startede i klubben som svømmer, men blev i sin lange anden formandsperiode efterhånden primært vandpolointeresseret. Det førte en årrække til nogle modsætninger i bestyrelsen. I årene omkring 1970, hvor svømmerne var rigtigt stærke set med nationale briller i forhold til polospillerne var der i bestyrelsen nogen modvilje mod ligeværdighed i mellem de to idrætter – svømning og vandpolo. Bestyrelsen var i den periode domineret af vandpolospillere.

Starten på hans formands karriere var i 1945, hvor den daværende formand Erik Høiberg ikke ønskede genvalg, men lod sig vælge til næstformand. Her trådte Bror ind på formandscenen, som stud. merc. Med en enkelt periode (51-66), hvor andre havde formandsposten var Bror formand i omkring 40 år. Efter at have trukket sig som formand forblev Bror aktivt betalende medlem af klubben.

Han blev straks ved sin første formandsperiode redaktør på klubbens første medlemsblad trykt på sværtestencils.

I de første mange år i klubbens historie blev træneren lønnet af Københavns Universitet gennem foreningen. Det havde som konsekvens, at klubben ikke uden videre kunne komme af med en træner, som man ikke brød sig om. Men havde ikke den ansættelsesmæssige kompetence. Op til i al fald 1968 har samtlige USG-klubber gymnastik inspektøren som født medlem af bestyrelsen. Denne struktur har svømmeklubben bevaret frem til i dag.

Gymnastikinspektøren op gennem 70-80’erne, Niels Aage Madsen, der også var svømmer i klubben i sine unge dage var også en brugt svømme kommentator i til fx DM i TV i 70’erne. Niels Aage Madsen havde i øvrigt kendt Bror Thomsen helt tilbage fra 1945. Det skriver Niels Aage langt senere i en anbefaling, som Bror tilsyneladende har bedt om.

Efter ham fulgte en anden USG’er op i TV, Erik Nielsen. Efter han stoppede som aktiv svømmer i USG kommenterede han svømning også fra OL. Han blev for øvrigt senere igen svømmeleder i forbundet.