DK EN

Medlemsblad og kommunikation

I 1945-47 udkom de første årgange af klubbens medlemsblad ved redaktør og formand Bror Thomsen.

Formanden Carl. Bølling skriver i sin beretning til repræsentantskabsmødet for 1957/58, at nu er bladet pr. jan. 58 atter udkommet efter nogle års pause. Tanken er, at det skal udkomme hvert kvartal. Jeg har ikke været i stand til at tjekke om denne vision blev virkeliggjort.

I starten af 70’erne udgav "Perle" et klubblad for svømmerne.

SJUSG – "Svømme Journalen USG". Blev redigeret af Martin B. Knudsen og Jens Aage Petersen, Første nr. udkom november 2000 unavngivet – eller rettere – det hed "XXX – Black News". Næste nr. kom så til at hedde SJUSG (Svømme Journalen USG). De lagde et kæmpe arbejde i bladet og gik relativt hurtigt døde på projektet. Men et bemærkelsesværdigt initiativ.

1999 var første år, hvor USG blev elektroniske - vi offentliggjorde en e-mailliste over klubbens medlemmer, På denne liste var mobil numre også med for første gang. Omkring år 2000 etablerer klubben en hjemmeside, der sikrer kommunikationen både internt og udadtil. Den store udvikler og drifkraft på denne side har gennem en del år været Peter Schultz.