DK EN

Åbentvandssvømning over Femern Bælt

Svømning over Femern Bælt

Søndag d. 13. september 2009 gennemførte 13 svømmere fra USG Svømning og Vandpolo turen over Femern Bælt. En tur på ca 22 km, der blev tilbagelagt på 6 timer og 57 minutter.

Gruppebilled ved anden pause

Læs om svømmeturen i logbogen eller se ruten indtegnet på et kort over Femern Bælt.

Projektbeskrivelse

Dato for projektet
Svømmeturen vil blive søndag d. 13. september 2009.
(første forsøg, den 5.-6. september, blev aflyst pga. tekniske problemer med følgebåden)

Træning
Alle svømmere har gennemført et 8-10 ugers træningsprogram med distancer op til 15 km.

Turen over Femern Bælt
Turen vil blive planlagt således, at langsommeste mand sætter tempoet. Alle skal med over(!), og det er derfor altafgørende, at der ikke bliver lagt et for stort pres på de langsommere svømmere end projektet i sig selv udgør.

Der vil blive planlagt drikke- og spisepauser hvert 25.-30. minut (målt på langsommeste mand). Turen vil formentligt tage 6-8 timer, afhængig af vind+vejr, omfanget og længden af pauser, samt langsommeste svømmers gennemsnitstempo. Alle svømmere har fået fornuftige væske- og ernæringsråd forud for svømmeturen.

Sikkerhed
Sikkerheden undervejs har absolut førsteprioritet. Derfor er projektet planlagt således, at alle potentielle risici er imødekommet.

Projektets form er godkendt af Søfartsstyrelsen.

Forudsætning for turen er svømbare vind- og vejrforhold samt tilstedeværelse af en følgebåd, der lever op til Søfartsstyrelsens anbefalinger. Alle relevante myndigheder vil blive kontaktet inden svømmeturen påbegyndes. Endvidere er der foretaget foranstaltninger, der gør krydsningen af sejlrenden så sikker som muligt - bl.a. med løbende orintering om skibstrafik.

Projektkoordinatorer
Bo Stenhuus (22970361) og Peter Schultz (61307097).

Begge projektkoordinatorer har udpræget åbentvandserfaring, og begge har tidligere bl.a. svømmet over den engelske kanal. Begge har endvidere erfaring med planlægning af lignende projekter fra tidligere svømmeture i danske farvande.

De 14 svømmere efter 7,8km svømning

Efter ca. 7,8km holdt svømmerne den 2. af de planlagte drikke- og spisepauser.
2. pause
13. september, 12:36

Åbentvandsæsonen 2014

Openwater sæsonen er i gang. Så vær klar med våddragten, eller bare alm. badetøj, til en forrygende åbentvand sæson med USG! Se vores åbentvandssvømningsaktiviteter på vores Facebook gruppe "USG åbentvandssvømning".

Åbentvandsæsonen 2014 vil, traditionen tro, byde på en masse USG aktivitet. Henover sommeren vil der løbende arrangeres fællestræning både i søer og langs Øresunds kyster omkring København. Desuden opfordres der til at deltage i det stigende antal åbentvand arrangementer i sommerens løb (se www.openwater.dk for mere information).